mahremiyet

Veri koruması

1. Bir bakışta gizlilik

Genel bilgi

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki “Sorumlu kuruluşa ilişkin bildirim” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu z olabilir.  B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar esas olarak teknik verilerdir (örn.  B. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olarak sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçlar

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. Barındırma

katman

Web sitemizi Strato’da barındırıyoruz. Sağlayıcı, Strato AG, Otto-Ostrowski-Strasse 7, 10249 Berlin’dir (bundan böyle “Strato” olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Strato, IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyaları toplar.

Daha fazla bilgi için Strato’nun gizlilik politikasına bakın: https://www.strato.de/datenschutz/ .

Strato, Madde 6 paragrafı temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesinde meşru bir menfaatimiz var. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

sipariş düzenleniyor

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) yaptık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza göre ve GDPR’ye uygun olarak işlenmesini sağlar.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

mahremiyet

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örn.  B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabilir. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Önder Balkaya
wersbach 6

Telefon: 0217471898020
E-posta: oender@balkaya.de

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn.  B. isimleri, e-posta adresleri vb.) karar verir.

depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örn.  B. vergi veya ticari saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktığında veriler silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Madde 6 paragrafı temelinde işleriz. 1 litre. a GDPR veya Madde 9 para. 2 litre. a GDPR, Madde 9 paragrafına göre özel veri kategorileri ise. 1 GDPR işlenir. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza olması durumunda, veri işleme de Madde 49 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. bir GDPR. Çerezlerin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere (örn.  B. cihaz parmak izi yoluyla), veri işleme de § 25 para. 1 TTDSG. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verilerinizin sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olması durumunda, verilerinizi Madde 6 Paragraf temelinde işleriz. 1 litre. b GDPR. Ayrıca, Verilerinizi Madde 6 paragraf uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekiyorsa işleriz. 1 litre. c GDPR. Veri işleme, Madde 6 paragrafına göre meşru menfaatimize de dayanabilir. 1 litre. f GDPR. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragrafları, her bir bireysel durumda ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi sağlar.

ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD veya diğer üçüncü ülkelerdeki şirketlerin veri koruma kanunu kapsamında güvenli olmayan araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktif ise kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB’ninkine benzer hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatmanıza gerek kalmadan kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örn.  B. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işler, değerlendirir ve kalıcı olarak saklar. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME ART DAYALI OLDUĞU TAKDİRDE. 6 ABS’li. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMİN DAYALI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI’NDA BULUNMAKTADIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİLENDİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK GDPR MADDE 21 (1) GİRİŞİMİZE GÖRE ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE İTİRAZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN ÖNÜNDE BULUNAN İŞLENMEYE İLİŞKİN KAPSAMLI GEREKÇELER Kanıtlamadıkça İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLARIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA İLGİLİ OLARAK PROFİLLENDİRME İÇİN GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 (2)’ye Göre İtiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle sürekli ikamet ettikleri Üye Devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri istediğiniz zaman düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. . Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşti/oluyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talep etmek, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Madde 21 paragrafına göre itiraz ederseniz. 1 GDPR, sizin çıkarlarınızla bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin menfaatinin öncelikli olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği’nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarları işlenir.

Promosyon E-postalarına İtiraz Etme

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesine yönelik baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanılmasına burada itiraz ediyoruz. Site operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

kurabiye

Web sitemiz sözde “çerezler” kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve uç cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) uç cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda saklanır  veya web tarayıcınız tarafından otomatik silme.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de son cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örn.  B. Ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda tanımlama bilgisi teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örn.  B. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Kullanıcı davranışını değerlendirmek için diğer çerezler kullanılır  veya reklamları görüntüleyin.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak için gerekli olan çerezler (örn.  B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn.  B. Web izleyicisini ölçmek için çerezler) gereklidir (gerekli çerezler), Madde 6 para. 1 litre. f GDPR, başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için gerekli çerezlerin saklanması konusunda meşru menfaati vardır. Tanımlama bilgilerinin ve karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerinin saklanmasına izin verilmesi istendiyse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Madde 6 Para. 1 bent a DSGVO ve § 25 Para. 1 TTDSG); rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Madde 6 paragrafı temelinde toplanır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda meşru bir menfaati vardır – bu amaçla sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim Formu

Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, soruşturmanın işlenmesi amacıyla ve takip soruları olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Madde 6 paragrafı temelinde işlenir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent a) dayanmaktadır. bu sorgulanırsa; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn.  B. talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, soruşturma) dahil olmak üzere sorgunuz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Madde 6 paragrafı temelinde işlenir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent a) dayanmaktadır. bu sorgulanırsa; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulununcaya, saklama izninizi geri çekene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn.  B. talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

bu web sitesinde yorum işlevi

Bu sayfadaki yorum işlevi için, yorumunuza ek olarak, yorumun oluşturulduğu saat, e-posta adresiniz ve anonim olarak göndermiyorsanız, seçtiğiniz kullanıcı adı hakkında bilgiler saklanacaktır.

IP adresinin saklanması

Yorum fonksiyonumuz yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Bu web sitesindeki yorumları etkinleştirilmeden önce kontrol etmediğimiz için, hakaret veya propaganda gibi yasal ihlallerde yazara karşı işlem yapabilmemiz için bu verilere ihtiyacımız var.

yorumlara abone ol

Sitenin bir kullanıcısı olarak, kayıt olduktan sonra yorumlara abone olabilirsiniz. Sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamak için bir onay e-postası alacaksınız. Bilgi e-postalarındaki bir bağlantı aracılığıyla istediğiniz zaman bu işlevden çıkabilirsiniz. Bu durumda yorumlara abone olurken girilen veriler silinecektir; bu verileri başka amaçlarla ve başka yerlerde kullanırsanız (örn.  B. Bülten aboneliği) tarafımıza iletilirse, bu veriler bizde kalacaktır.

Yorumların saklanma süresi

Yorumlar ve ilgili veriler saklanır ve yorum yapılan içerik tamamen silinene veya yorumların yasal nedenlerle silinmesi gerekene kadar (örn.  B. saldırgan yorumlar).

yasal dayanak

Yorumlar, onayınız temelinde saklanır (Madde 6 (1) (a) GDPR). Vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

5. Sosyal Medya

Shariff ile sosyal medya öğeleri

Bu web sitesinde sosyal medya unsurları kullanılmaktadır (örn.  B. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Sosyal medya öğelerini genellikle ilgili sosyal medya logolarından tanıyabilirsiniz. Bu web sitesinde veri korumasını sağlamak için bu öğeleri yalnızca “Shariff” çözümü ile birlikte kullanıyoruz. Bu uygulama, bu web sitesine entegre edilen sosyal medya öğelerinin, siteye ilk girdiğinizde kişisel verilerinizi ilgili sağlayıcıya aktarmasını engeller.

Yalnızca ilgili butona tıklayarak ilgili sosyal medya öğesini etkinleştirdiğinizde, sağlayıcının sunucusuna doğrudan bir bağlantı kurulur (onay). Sosyal medya öğesini etkinleştirir etkinleştirmez, ilgili sağlayıcı IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. İlgili sosyal medya hesabınızdaysanız (örn.  B. Facebook) oturum açtıysanız, ilgili sağlayıcı bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir.

Eklentinin etkinleştirilmesi, Madde 6 para. 1 litre. bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG. Bu onayı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Hizmet, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı, Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. c GDPR.

6. Analiz Araçları ve Reklamcılık

matomo

Bu web sitesi açık kaynaklı web analiz hizmeti Matomo’yu kullanır. Matomo, kullanıcı davranışını analiz etmek için kullanıcının siteler arası tanımasını sağlayan teknolojileri kullanır (örn.  B. tanımlama bilgileri veya cihaz parmak izi). Matomo tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler sunucumuzda saklanır. IP adresi kaydedilmeden önce anonimleştirilir.

Matomo’nun yardımıyla, web sitemizin ziyaretçileri tarafından web sitemizin kullanımına ilişkin verileri toplayıp analiz edebiliyoruz. Bu bize u sağlar.  a. hangi sayfa görüntülemelerinin ne zaman yapıldığını ve hangi bölgeden geldiklerini öğrenin. Ayrıca çeşitli günlük dosyaları da topluyoruz (örn.  B. IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi) ve web sitemizin ziyaretçilerinin belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebilir (örn.  B. tıklamalar, satın almalar vb.).

Bu analiz aracı, Madde 6 paragrafı temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP anonimleştirme

Matomo ile analiz yaparken IP anonimleştirme kullanıyoruz. IP adresiniz analizden önce kısaltılır, böylece artık size net bir şekilde atanamaz.

barındırma

Matomo’yu yalnızca kendi sunucularımızda barındırıyoruz, böylece tüm analiz verileri bizimle kalır ve aktarılmaz.

WPStatistics

Bu web sitesi, ziyaretçi erişimini istatistiksel olarak değerlendirmek için WP İstatistikleri analiz aracını kullanır. Sağlayıcı Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, BAE’dir ( https://veronalabs.com ).

WP İstatistikleri ile web sitemizin kullanımını analiz edebiliriz. WP İstatistik kayıtları u.  a. Günlük dosyaları (IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcı, kullanıcının kökeni, kullanılan arama motoru) ve web sitesi ziyaretçileri tarafından sitede gerçekleştirilen eylemler (örn.  ör. tıklamalar ve görünümler).

WP İstatistikleri ile kaydedilen veriler yalnızca kendi sunucumuzda saklanır.

Bu analiz aracı, Madde 6 paragrafı temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Hem web sitemizi hem de reklamlarımızı optimize etmek için kullanıcı davranışının anonim analizine meşru bir ilgi duyuyoruz. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics kullanımı için veri koruma beyanı

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Inc.’dir. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD. Google Analytics, sözde “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Ancak bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; Ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Google’ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

IP anonimleştirme

Anonimleştirilmiş IP ile WP İstatistikleri kullanıyoruz. IP adresiniz, artık doğrudan size atanamayacak şekilde kısaltılacaktır.

7. Bültenler

haber bülteni verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız var ve bu e-postayı almayı kabul ediyorsunuz. haber bülteni. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin onayınız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Para. 1 litre a DSGVO). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “abonelikten çık” bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizimle sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinden çıkana ve haber bülteni aboneliğinden çıktıktan sonra veya artık hizmet vermedikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinene kadar biz veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacaktır. herhangi bir amaç. Madde 6 paragraf uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak e-posta adreslerini bülten dağıtım listemizden çıkarma hakkımızı saklı tutarız. 1 litre. f GDPR silinecek veya engellenecek.

Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler etkilenmeden kalır.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra, e-posta adresiniz, gelecekteki postaları önlemek için gerekliyse, tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler sadece bu amaçla kullanılır ve başka verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki menfaatinize ve bizim menfaatimize hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent f anlamındaki meşru menfaat). Kara listedeki depolama zamanla sınırlı değildir. Menfaatleriniz meşru menfaatlerimizden ağır basıyorsa, saklamaya itiraz edebilirsiniz.

8. Eklentiler ve Araçlar

Gelişmiş gizliliğe sahip YouTube

Bu web sitesi YouTube’dan videolar içerir. Web sitesi operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamadığı anlamına gelir. Ancak, genişletilmiş veri koruma modu, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılmasını zorunlu olarak hariç tutmaz. YouTube, video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak, Google DoubleClick ağıyla bu şekilde bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan veya benzer tanıma teknolojileri (ör.  B. Cihaz parmak izi). Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgi  a. video istatistiklerini toplamak, kullanılabilirliği artırmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, bir YouTube videosunun başlatılmasından sonra, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, Madde 6 paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. 1 litre. f GDPR. İlgili bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleşir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube’da veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/privacy?hl=de adresindeki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bunun için kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekmektedir. Bu, Google’a bu web sitesine IP adresiniz aracılığıyla erişildiği bilgisini verir. Google WebFonts, Madde 6 Paragraf temelinde kullanılır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, web sitesinde yazı tipinin tek tip sunumunda meşru bir çıkarı vardır. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Haritalar

Bu site, Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Haritalar’ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi amacıyla Google Web Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar’ı çağırdığınızda, metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Bu, Madde 6 paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. 1 litre. f GDPR. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

reCAPTCHA ile bu web sitesindeki veri girişinin (örn.  B. bir iletişim formunda) bir insan veya otomatik bir program tarafından. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örn.  B. IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalış süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin yapıldığı konusunda bilgilendirilmez.

Veriler, Madde 6 paragrafı temelinde saklanır ve analiz edilir. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörünün, web tekliflerini kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM’den korumak konusunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay istendiyse, işleme yalnızca Madde 6 Paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG, çerezlerin saklanmasına veya kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişime izin verildiği sürece (örn.  B. cihaz parmak izi) TTDSG anlamında. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi, Google veri koruma düzenlemelerinde ve Google kullanım koşullarında aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com /terms?hl=de .

Kaynak: https://www.e-recht24.de