Türkiye ve Suriye’deki insanlar için yardım

AFAD, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Türk Sivil Koruma Kurumu’dur.
https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2#

Kızılay, Kızılhaç’ın karşılığı olan Türk Hilali’dir.
https://www.kizilay.org.tr/

Akut, kar amacı gütmeyen bir Türk SAR (arama ve kurtarma) derneğidir.
https://www.akut.org.tr/en/donation

“Bündnis Entwicklung Hilft” ve “Aktion Deutschland Hilft” aşağıdaki hesapla ortaklaşa bağış çağrısında bulunmaktadır:

BEH ve ADH
IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank
Anahtar Kelime: ARD/ Deprem Türkiye ve Suriye
www.spendenkonto-nothilfe.de